E-Office

ระบบงานจัดส่งและเก็บเอกสารในรูปแบบ Digital รวมทั้งระบบสืบค้นข้อมูล

อ่านต่อ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบรองรับมาตรฐานการประเมิน ตามมาตรฐานของสมศ.

อ่านต่อ

งานวิชาการ

งานวิชาการ งานการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน งานวันผลประเมินผล

อ่านต่อ

ประวัติ
  • ภูมิสิทธิ์
  • วิทยา

โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา

โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา รหัส 1130100119 ที่ตั้งบ้านเลขที่ 359 หมู่ 7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน เบอร์โทรศัพท์ 044-487459 โทรสาร 044-487459 e-mail : pumsitwittaya@gmail.com website : www.pumsit.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชมประวัติโรงเรียน

คลิบวีดีโอแนะนำโรงเรียน

ตำแหน่งที่ตั้ง

พิกัดโรงเรียน

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการชำระค่าได้ที่นี่

Line ID
  • pumsitwittata
  • pumsitwittata

หรือเข้าได้จากคิวอาร์โค๊ด นี้

โครงการโรงเรียนสีขาว

หนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีที่สุดสามารถช่วยปรับคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์

Data 2

From its medieval origins to the digital era, learn everything there is to know

Data 3

From its medieval origins to the digital era, learn everything there is to know

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รับย้ายระหว่างปี เอกสารรับรองผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียนและผู้ปกครอง

098 640 362

รับสมัครทุกวัน

โทรเลย