หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : การอบรมการใช้โปรแกรม e-office
โดย : admin
อ่าน : 2343
จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม e-office เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของครูในยุกต์ 4.0

และเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วแม่นยำตอบสนองความต้องการต่อการใช้งานในยุกต์ปัจจุบัน

       การอบรมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ส่วนคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ให้ติดต่อสอบถามข้อมูล

การใช้งานเป็นการส่วนตัวเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกันได้ทุกคนแบบ 100 %